شنبه 24 آذر‌ماه سال 1386
سنگ مزار

 

 

بی تو چه کنم؟

 

سلام بر خوانندگان گرامی .........مرگ حقیقت است و راهی برای فرار نیست

از زندان تن به بیرون امدن و به همه چیز یعنی خداوند تعالی رسیدن است

خانم پروین اعتصامی یک شعر بسیار زیبا برای سنگ قبر خودشان نوشتند

این که خاک سیهش بالین است

اختر چرخ ادب پروین است

 

من هم گفتم یک شعر بنویسیم و با الهام از شعر ایشان چیزی نوشتیم

 

ملتمس دعای شما.......شوریده

 

عاقبت خاک سیه جسم مرا ماوا شد

عاقبت سنگ لحد بر سر من بر پا شد

 

عاشقی جز غم و جز هجر مرا هیچ نداد

اتش و اه و فغان قبر مرا اوا شد

 

بر سر سنگ و کفن این بنویسید که من

مستی و عاشقی از صورت او پیدا شد

 

گر چه در تلخی و شیرین لحظات محکم بود

ناگهان دین و دلش داد که او شیدا شد

 

بر سر خاک بیایید و دلم شاد کنید

خانه من به حضور همگان زیبا شد

 

در شب اول قبرم که مرا یاری نیست

یادی از شاعر شوریده کنید فردا شد