جمعه 4 مرداد‌ماه سال 1387
یا امیر المومنین حیدر(ع)

 

 

 تقدیم به مولای متقیان یعسوب الدین امام المتقین امیر المومنین علی(ع)

 

نقش تو در لوح دلم رنگ گرفت جوانه شد

مست ز باده ات شدم  قصه جاودانه شد

 

غمزه نمودی و جهان اتش عشق گشت عیان

ساقی کوثر امده است ماه برون ز خانه شد

 

حب تو گشته در دلم روز ازل ز ساغرت

ذکر علی عبادت است نغمه عاشقانه شد

 

کرده خدا ز نام تو صحنه محشرش به پا

رفت به زیر خاک پست دشمن تو فسانه شد

 

نیست به جز حب علی هیچ برات و مامنی

علی حبه جُنّه* از قلمم روانه شد                              *:سپر (ایراد وزنی را نیز ببخشید)

 

هر چه که گوید این بشر یا که ببیند این بصر

عشق و ولای شاه دین در دلم جاودانه شد

 

التماس دعا...........شوریده