دوشنبه 19 فروردین‌ماه سال 1387
ارزو

 

سلام به همه خوانندگان وبلاگ خودم

 

اینبار هم یک شعر دیگه از بانو پروین اعتصامیخیلی به شعرای این شاعر علاقه دارم

 

این هم یکی دیگه از شعراش هست!!!!!

 

 

 

 

ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن

روی مانند پری از خلق پنهان داشتن

 

همچو عیسی بی پر و بی بال بر گردون شدن

همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن

 

کشتی صبر اندرین دریا افکندن چو نوح

دیده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن

 

در هجوم ترکتازان و کمانداران عشق

سینه‌ای آماده بهر تیرباران داشتن

 

روشنی دادن دل تاریک را با نور علم

در دل شب، پرتو خورشید رخشان داشتن

 

همچو پاکان، گنج در کنج قناعت یافتن

مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن