شنبه 17 آذر‌ماه سال 1386
عشق مگر چیست

 

                

 

سلام بر خوانندگان گرامی ......از محبت های شما بسیار ممنونم

این هم شعر جدید ما

موفق باشید....شوریده

 

عشق مگر چیست به جز هجر یار

در طلبش قلب و دلت گشته تار

 

هجر بگو چیست نه اینست که یار

حسرت رویش کند این دل فگار

 

مست مگر کیست نه انکس که می

می خورد و رفت به بالای دار

 

مست چنان است که از بهر او

می کشد این جور شود تار و مار

 

غم تو بگو چیست به جز راز دل

گریه برای دل من گشته زار

 

گریه مگر چیست به جز خون دل

می خورم و تشنه به جامی بیار

 

قلب مگر چیست به جز جان یار

در طلبش می تپد این بی قرار

 

جور مگر چیست بلا کز حبیب

گر برسد بر دل خود غم مدار

 

وصل مگر چیست به جز روی یار

این دل شوریده شود رستگار