چهارشنبه 29 اسفند‌ماه سال 1386
شب عید

 

 

 

7sin

 

 

سلام....می خواستم که اخرین پست من باشه........ولی دیدم شب عید است و ......

 

ای عزیزان خبر اندر خبری در راه است              ان خبر چیست که این گونه تو خندانی هست

گفتمش میوه مرغوب شب عید خوشا              سیب سرخ است و میان کیوی ارزانی هست!!

موز خواهم که خرید بعد خیاری قلمی               پسته بادام و سپس تخمه و الوانی هست

سبزه را بر سر سفره بنهم دور از سیر               سکه و سینی و چار سین درخشانی هست

من خریدم همه ارکان تو را ای هفسین*           ای خدا حفظ نمایش شب مهمانی هست

هجمه ارند به منزلگه من چون تاتار                  هی خورند پر بکنند تا که ز تن جانی هست

 

                           هیچ حسی نبود تا که ادامه دهمش

                 بس که شوریده شدم بی سر و سامانی هست

- ن - - ن ن - - ن ن - - - -