یکشنبه 9 دی‌ماه سال 1386
امتحان

 

 

 

 

 سلام

امروز نه حال شعر گفتن ما می اید

شوریده خموش که امتحان در راه است

 

این دایره شعر و سخن زندان کن

زیرا که فتادن از درس بسی جانکاه است

 

بسیار نوشتی ز غم و جور و جفا

سودت چه دهد هر انکه نا اگاه است                     

 

بر خیز و دمی به فکر پایان ترم باش

هرکسی را چشم حقیقت خواه است


موفق باشید....شوریده(و شاید این اخرین شعر ما باشد)