جمعه 7 دی‌ماه سال 1386
ویژگی عاشقان

 

 

عشق به انسان نیرو می دهد ولی خدا نکند که انسان زیر بار ان شکسته شود

عشق خوبه اما برای کسی که ارزش اون رو داشته باشه........شاید ما ارزش نداشتیم

امروز دیگه این عشقا عشق نیست.......اول عاقل و بعدا عاشق بود

 

همتون رو دوست دارم.....البته!!!!!!!......این هم ویژگی عاشقان از نظر ما

 

موفق باشید.....شوریده

 

ای خوشا عاشق شدن مخفی نگاهش داشتن

غرق در غم بودن و یک دل چو اتش داشتن

 

همچو فرهاد در بیابان بی دل و بی هم نفس

صید وحشی و کمانی همچو ارش* داشتن               *ارش کمان گیر

 

پر گشودن چون عقاب و دیدن هفت شهر عشق

همچو موری صبر و طاقت زیر پایش داشتن

 

مثل باران با لطافت یک گلی را جان نو

همچو خضر سر چشمه اب حیاتش داشتن

 

در ره لیلی و مجنون یک دلی شیر و قوی

تاج شاهی را شکستن تاب* راهش داشتن                 *تحمل

 

 همچو بلبل در گلستان نغمه ای زیر گلی

همچو شوریده غزل در استینش داشتن

 

این جمیع گفته هایم بود وصف حال عاشقان

هرکه را این ویژگیهاست لعل نابش داشتن

 

ای خوشا هفت شهر عشق را طی کنم

همچو سیمرغ گشتن و این کوه قافش داشتن

 

پی نوشت:هفت شهر عشق:

۱-طلب۲-عشق۳-معرفت۴-استغنا۵-توحید۶-حیرت۷-فنا یا فقر

 

هفت شهر عشق را عطار گشت

ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

 

هفت شهر عشق جدید (قرن۲۱)

۱-نگاه و دلربایی۲-دیدار و اشنایی۳-روزهای شیرین طلایی۴-بهانه فکر جدایی۵-بی وفایی

۶-دوری و بی اعتنایی۷-اشک و اه و تنهایی

 

 

این هم منم و این جادوگران به دنبالم(البته این عکس رو گذاشتم کمی بخندم)

دیگه ببخشید وقت امتحانات هم شده و من شاید یک ماه نباشم....

برام خیلی دعا کنید تو امتحاناتام موفق بشم