چهارشنبه 21 آذر‌ماه سال 1386
دل تنگ من

 

امروز داشتم یک شعر از خانم پروین اعتصامی می خوندم......من عاشق این شاعرم

 

واقعا شعر های بسیار زیبایی دارد.........من این شعر را می نویسم که بسیار زیباست

 

امروز وقتی این شعر را خواندم بسیار گریستم.......و قطره اشک بر صورتم جاری

 

امروز حال خوشی نداشتمفقط سکوت کردم.....حتی بلبلان نیز از این سکوت من تعجب کرده

 

بودندو این شعر من رو یاد چیزی انداخت که افسوس خوردم........

 

التماس دعا از همگی دارم که خیلی داغون شدمیه چند روزی می خواهم ساکت باشم

 

عنوان شعر هم هست:         ارزوها

 

     

 

ای خوش اندر گنج دل زر معانی داشتن

نیست گشتن لیک عمر جاودانی داشتن

 

عقل را دیباچه اوراق هستی ساختن

علم را سرمایه بازارگانی داشتن

 

کِشتن اندر باغ جان هر لحظه ای رنگین گلی

وندران فرحنده گلشن باغبانی داشتن

 

دل برای مهربانی پرورندان لاجرم

جان به تن تنها برای جانفشانی داشتن

 

ناتوانی را به لطفی خاطر اوردن به دست

یاد عجز روزگار نا توانی داشتن

 

در مدائن عاشق جغد گشتن یک شبی

پرسشی از دولت نوشیروانی داشتن

 

                    صید بی پر بودن و از روزن بام قفس

                    گفتگو با طائران بوستانی داشتن