یکشنبه 18 آذر‌ماه سال 1386
گهی شکستی این دل زارم..........

 

                                                       

 

گهی شکستی این دل زارم

گهی ز دوری تو بی قرارم

 

گهی مرا بری به وصالت

گهی به جز تو کس ندارم

 

گهی شوی به خانه قلبم

گهی تویی غبار بر دل تارم

 

گهی تو خاطره ی من شوی

گهی ز اشک بر دیده روانم

 

گهی گدا و گهی توانمندم

گهی شه و گهی که غم خوارم

 

گهی سبو و گهی که پیمانم۱

گهی که مست و گهی حیرانم

 

گهی که خواب و در رویا

گهی که بی دلیست کارم

 

گهی که غصه و اندوهم

گهی ز هجر تو ای یارم

 

گهی  صدا و گهی آهم

گهی ز عشق ویرانم

 

گهی که شعر و غزل گویم

گهی که شوریده و زارم

--------------------------------------------

۱-منظور پیمانه است