شنبه 10 آذر‌ماه سال 1386
باده

 

                        

 

روی نما دلبر ما گر نکنی وا دل ما

پرده گشا ز روی خود غمزه ابرو بنما

 

قبله عشاق تویی ای رخ تو منظر من

باده بیار و غم ببر تن تننا ای صنما

 

تاب ندارد دل من رها نما قلب مرا

می نرسم وصال تو ای شه شیرین دهنا

 

عشق مرا زاده نمود بر فلک سپهر ما

شعر بخوان و دل ببر شاعر شوریده فنا