پنج‌شنبه 8 آذر‌ماه سال 1386
دلداده

 

 

 
 
ای جان من ای نور من ای دولت منصور من

                                               جان بر رهت بنهاده ام ای جان من ای نور من

 

در اوج این تنهاییم در فقر و این بی تابیم

                                                ای اتش عشقت سرم ای شیره انگور من

 

                                پی پی بریز بر جان من ای خفته ی در گور من

 

ای نای من ای های من ای داد و ای بیداد من

                                                  اتش زنم مجنون هم ای لیلی مسرور من

 

یارم تویی جانم تویی هم جام و هم شیدای من

                                                          رفتی دگر از قلب من ای ساقی مستور من

 

                                 ناگه شکستی قلب من بشکسته شد تنبور من

 

خورشید من ای ماه من شبهای بی مهتاب من

                                           پی ریز و بر ساغر بزن ای شربت و مخمور من

 

پیمانه را لبریز کن مستی ز جانم نیز کن

                                           شاید که او از اشک من اهی زند بر شورمن           

 

                                         شاید که صید من شود این بار او در طور من

 

ای عاشقان طوبی لکم احسنت بر این کارتان

                                                 نامت بلند و جاودان ای دلبر مغرور من

 

پردیس من ای نار من هستی تو ای معشوق من

                                                        شهباز من صیاد من  ای یاور مسرور من

 

                                     شوریده گشتی ناگهان در دام و در ان طور من